Σημείωση: Οι πληροφορίες προέρχονται από τον Φαρμακευτικό Σύλλογο Αττικής