ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ - ΛΥΜΠΕΡΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ

Ικάρων 6
ΑΛΙΜΟΣ
Κιν.: 6937127896,  
Κιν.: 6974504868

Ανακαινίσεις

Τοπογραφικά διαγράμματα

Τακτοποιήσεις αυθαιρέτων

Έκδοση οικοδομικών αδειών

Κατασκευή - επίβλεψη έργου

Αδειοδότηση καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΚΥΕ)