ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ

Αλαμάνας 3, 17455
ΑΛΙΜΟΣ
Τηλ.: 2109840185,
2109888511,
Κιν.: 6944637333

Λογιστικό Φοροτεχνικό Γραφείο

Τήρηση βιβλίων Α\', Β\', Γ\' Κ-Β.Σ.

Δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος

Δηλώσεις Φ.Π.Α.

Δηλώσεις Φ.Μ.Υ.

Μισθοδοσία

Κληρονομιές

Δωρεές - Γον. Παροχές

Εταιρικά καταστατικά

Μηχανογραφημένες λύσεις για την επιχείρησή σας