ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ

Γρανικού 26, 17456
ΑΛΙΜΟΣ
Τηλ.: 2109835629
2109830428

Συμβουλευτικό Κέντρο Διαιτολογίας Διατροφής & Αδυνατίματος

Διαιτητική αντιμετώπιση παχυσαρκίας

Μέτρηση λιπώδους μάζας, μυϊκής μάζας, υγρών

Εξατομικευμένη διαιτητική αγωγή

Διαιτητική αντιμετώπιση παθολογικών καταστάσεων

Πρόγραμματα μεσοφγειακής διατροφής