ΔΙΒΑΝΗ - ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΛΑ ΔΩΡΑ

Λ. Ελ. Βενιζέλου 33, 17121
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
Τηλ.: 2109314560

 

 

Εξειδίκευση σε κακώσεις χορευτών (Dance Medicine)

Τεχνικές κινητοποίησης σπονδυλικής στήλης McKenzie, Manual Therapy, Βελονισμός, Fascia Therapy, Kinesiotaping,

Θεραπευτική Γυμναστική